Kurs fotografii dla zaawansowanych Szczecin

 

Program kursu zawansowanego fotografii, który może poszerzyć wiedzę i umiejętności bardziej doświadczonych uczestników:

 

Kurs Zaawansowanej Fotografii

 

Moduł 1: Zaawansowana Ekspozycja i Techniki Aparatu

 • Przegląd zaawansowanych ustawień migawki i przysłony.
 • Zastosowanie technik ekspozycji: długie naświetlenia, krótkie naświetlenia.
 • Praca z trybami pomiaru światła i kompensacją ekspozycji.
 • Fotografia panoramiczna i HDR.

Moduł 2: Zaawansowana Kompozycja i Estetyka

 • Rozszerzenie technik kompozycyjnych: asymetria, kontrast, symetria.
 • Eksperymenty z kadrówaniem i perspektywą.
 • Analiza prac znanych fotografów i stylów.

Moduł 3: Zaawansowane Techniki Oświetlenia

 • Zaawansowane techniki oświetlenia studyjnego: wieloźródłowe oświetlenie, tarcza świetlna, chadzanie światła.
 • Fotografia nocna i oświetlenie zastane.
 • Zastosowanie filtrów optycznych i akcesoriów do oświetlenia.

Moduł 4: Praca z Modelem i Portretem Zaawansowanym

 • Zaawansowane techniki pracy z modelem: wyrażenie emocji, narracja w portrecie.
 • Tworzenie portretów artystycznych i niekonwencjonalnych.
 • Fotografia uliczna i portretowanie nieznajomych.

Moduł 5: Zaawansowana Fotografia Krajobrazowa i Architektury

 • Eksploracja głębokiej głębi ostrości i technik ostrości rozmytej.
 • Fotografia architektury: kontrola perspektywy i kompozycji.
 • Fotografia krajobrazowa w różnych warunkach pogodowych.

Moduł 6: Zaawansowana Fotografia Makro i Mikrofotografia

 • Mikroskopowe i makroskopowe podejście do fotografii.
 • Użycie obiektywów makro i narzędzi do fotografii mikroskopowej.
 • Fotografia detali i struktur w skali mikro.

Moduł 7: Fotografia Reportażowa i Historyczna

 • Tworzenie spójnych narracji w fotografii reportażowej.
 • Fotografowanie wydarzeń i dokumentowanie historii.
 • Analiza prac znanych fotoreporterów i tworzenie własnych projektów.

Moduł 8: Fotografia Kreatywna i Eksperymentalna

 • Eksploracja różnych technik twórczych i abstrakcyjnych.
 • Fotografia podwodna, fotografia w ruchu, podwójna ekspozycja.
 • Praca z mieszanką mediów: fotograficzne kolaboracje z rysunkiem, malarstwem, itp.

Moduł 9: Fotografia Projektowa i Wizualizacja Konceptualna

  Tworzenie i rozwijanie długotrwałych projektów fotograficznych. Praca z tematami, wizją artystyczną i przekazem. Prezentacja projektu i komunikacja za pomocą fotografii.

Moduł 10: Fotografia Techniczna i Zastosowania Przemysłowe

 • Fotografia medyczna, naukowa i przemysłowa.
 • Zastosowanie fotogrametrii i skanowania 3D.
 • Praktyczne ćwiczenia z zastosowaniem technicznych narzędzi fotograficznych.

Moduł 11: Edycja Zaawansowana i Postprodukcja

 • Zaawansowane techniki edycji w programach graficznych.
 • Praca z kolorami, retusz i kompozycja zdjęć.
 • Tworzenie projektów multimedialnych i audiowizualnych.

Moduł 12: Projekt Indywidualny i Wystawa Końcowa

 • Rozwinięcie i realizacja własnego projektu fotograficznego.
 • Przygotowanie zdjęć do wystawy lub publikacji.
 • Wernisaż i prezentacja prac na zakończenie kursu.

 

Ten zaawansowany program kursu fotograficznego obejmuje szeroki zakres zaawansowanych technik i stylów fotografii. Możesz dostosować go do specyficznych zainteresowań uczestników i swojej własnej ekspertyzy, aby dostarczyć im kompleksowej wiedzy i umiejętności w dziedzinie fotografii.